LESNICKÉ SLUŽBY

 • Úklid klestu – s pálením, bez pálení, samostatné pálení
 • Dočišťování ploch po těžbě – výřez, snesení, spálení
 • Zalesňování – první a opakované všemi technologiemi
 • Oplocování – z nového nebo použitého materiálu, dřevěné i drátěné
 • Rozebírání a likvidace oplocenek – ručně včetně odvozu nebo pálení
 • Ochrana mladých lesních porostů proti škodám zvěří – mechanická a chemická
 • Ožínání – Mechanizované a ručně dle popsaných technologii
 • Chemická ochrana mladých lesních porostů proti buření – aplikace mechanizovaně a ručně dle popsaných technologií
 • Odstranění škodících dřevin – mechanizovaně a ručně
 • Odstranění škodících dřevin chemicky – nátěr chemicky
 • Ochrana proti Klikoboru borovému – postřik, kladení pastí a máčení sazenic
 • Prostřihávky – jehličnaté a listnaté, mechanizovaně a ručně
 • Prořezávky – jehličnaté a listnaté, mechanizovaně a ručně
 • Kladení a asanace lapáků chemická – kladení dle zadání, asanace mechanická a chemická
 • Asanace kůrovcového dříví – mechanicky, chemicky
 • Zpřístupnění porostů – řezem
 • Ruční práce v PČ – všechny známé způsoby technologií
 • Práce s JMP v PČ – všechny známé způsoby technologií
 • Práce s křovinořezem – všechny známé způsoby technologií
 • Těžba dřeva JMP – všechny známé způsoby technologií
 • Přibližování dřeva – vyvážecí souprava
 • Přibližování koněm – železný kůň
 • RIZIKOVÉ/VÝŠKOVÉ KÁCENÍ

  Rizikové-výškové kácení prováděné za použití stromolezecké lanové techniky, kdy jsou jednotlivé části stromu zajištěny a spouštěny pomocí lan. Tato metoda se používá tam, kde není možné použití těžké techniky (v blízkosti elektrického vedení, střecha, bazény, zahr. domky apod….). Strom je postupně rozřezán na manipulovatelné části s možností rozštípání, případně zajistíme odvoz veškeré dřevní hmoty.

  KOMPLEXNÍ SPRÁVA LESNÍHO MAJETKU

  Pro majitele lesních pozemků zajišťujeme komplexní hospodaření ať už se jedná o soukromé osoby, obce, či firmy. Hospodaření v lese zahrnující těžbu, dopravu a výkup dřeva, řešení kalamitních situací, pravidelné kontroly, pořez dřeva či pěstební činnosti